Csapatunk 1978 óta működik.

A szakosztály megalakulásának előzményei

Az 1970-es évek elején a helyi Papírgyár asztaliteniszezni tudó dolgozói, valamint a Szentendrén és környékén lakó fiatalokból létrejött egy közösség, amelynek tagjai éveken keresztül amatőr szinten ugyan, de rendszeresen összejöttek asztaliteniszezni. Évente elindultak Szentendre járási bajnokságában, itt több ízben bajnokságot is nyertek. 1978-ban a papírgyár színeiben és anyagi támogatásával elindultunk a megyei csapatbajnokságban.

1981 évben, az időközben megalakult városi sportkör (Szentendrei Petőfi SK) labdarúgó és autós szakosztálya mellé átvette a papírgyári asztalitenisz csapatot is, és így megalakította harmadik versenyszakosztályát. A szakosztályvezető és egyben a férfi szakág edzője Nemes Tibor (1939-2013) lett. A női csapat vezetését és edzését Kovács Árpád vállalta magára


Kovács Árpád (1984-es privát fotó)

Nemes Tibor (1939-2013)
(Kép: 1987-es újságkivágás)


A szakosztály fejlődése, eredményei

Nagy változást hozott a szakosztály életében, hogy meg kellett szervezni az utánpótlást. Tehetségkutató versenyek szervezésével, valamint az akkoriban még javában futó Úttörő Olimpiákon helyezést elérő tanulók felkutatásával és szakosztályba igazolásával megindult az utánpótlásképzés is.

A szakosztály évről évre egyre jobb eredményeket ért el. A férfi felnőtt csapat kétszer vehetett részt az NB III-ba kerülésért rendezett osztályozón. A női felnőtt csapat osztályozó útján felkerült az NB-II-be, de onnan egy év után sajnos kiesett.

Az 1985-86-os bajnoki idény nagy minőségi ugrást eredményezett a szakosztály életében. Ebben a bajnoki idényben hét különböző korosztályos csapatbajnokságon vettek részt a szakosztály sportolói. Az év olyannyira sikeres volt, hogy a hét bajnokságból 6 első helyet és egy második helyet szereztek meg csapataink (az első helyezések: női csapat Budapest I. osztály, felnőtt és ifi megyei csapatbajnokság, Férfi felnőtt, serdülő és újonc megyei. Az ezüstöt az ifjúsági megyei csapat szerezte meg)

A szakosztály indulásában a nagy "ellenfelek" segítségét sem nélkülözhette a csapat. A megyében Cegléd, Vecsés és Vác szakosztályai nagyobb asztalitenisz-múlttal rendelkeztek, de szívesen fogadták a szentendreieket, szakembereikkel jó kapcsolatokat sikerült kialakítani, és mindvégig segítették sportolóink és vezetőink eredményes működését.

A korszak kiemelkedő sportolói (a teljesség igénye nélkül):
Női játékosok: Váczi Ilona, Söpkéz Andrea, Németh Magdolna, Werling Erika, Lakatos Judit, Sallai Tünde, Zsohár Ágnes Férfiak: Bori Sándor, Laszky György, Medveczky Imre, Tóth Ferenc, Kiss Attila, Patkós Attila, Kertész Dávid, Kuts Nándor, Nagy Róbert, Deák Péter, Varga László, Óvári László, Varga László, Kecskés József


1988-ban Nemes Tibor szakosztályvezető lemondott és ettől kezdve Kovács Árpád vette át a férfi szakág irányítását is.

Férfi első csapatunk az NB II-ben véglegesen "gyökeret tudott ereszteni", és a mezőny stab il csapatává vált. Női első csapatunk is minden évben az NB-II-es osztályban szerepelt, mindaddig, míg anyagi okok miatt vissza nem léptünk a csapatbajnokságtól.

Utánpótlásunk főleg a női szakágban tovább erősödött, míg a fiúkkal mindvégig meg tudtuk tartani a kivívott pozíciókat. Utánpótláskorú sportolóink a női szakág minden korosztályában átvették a vezető szerepet. Számtalan egyéni, páros és vegyespáros-beli megyei bajnoki cím, és csapatbajnoki győzelem bizonyítja a szentendrei lányok és fiúk eredményességét.

Az előző korszakhoz hasonlóan e korszaknak is megvannak a meghatározó sportolói: Női játékosok: Földi Zsuzsa, Krencz Ildikó, Both Márta, Velczl Diána, Valki Gizella, Margaritovics Adél, Varga Brigitta, Kovács Tünde, Kovács Margit, Kecskés Mária, Harsányi Katalin, Mód Szilvia, Gyögyösi Piroska, Horváth Andrea, Fülöp Renáta Férfiak: Verebes László, Wolly György, Nagy Balázs, Czibulya László, Tamás Ervin, Bíró László, Dohnál Gábor, Cserkuthy Balázs, Szabó Imre

A fenti sportolók közül -első sorban a női szakág képviselői- mára már sokan abbahagyták a versenyzést.Az 1996-os évben szakosztályunk kivált a Szentendrei Petőfi SK-ból és Önálló egyesületet alapított EUROKAPU SE néven. Ügyvezető elnöke Kovács Árpád, szakosztályvezetője Laszky György lett. Ettől az évtől kezdve sokasodtak az egyesület problémái, ezek az anyagiak szűkösségére vezethetők vissza.

A pénzhiány ellenére sportolóink ezen időszakban érték el a legjobb eredményt. Férfi első csapatunk 1999 évben felkerült az NB-I/B osztályba és ott a negyedik helyen végzett.

Sajnos e szép siekrnek nem örülhettünk sokáig, ugyanis pénz hiányában néhány meghatározó játékosunk más egyesületekbe igazolt, így nem tudtunk bennmaradni a nemzeti első osztályban.

Egy "osztállyal lejjebb" az NB-II-ben ugyan hosszú évekig bennmaradt volna csapatunk, de a női csapathoz hasonlóan a visszalépést választottuk, ugyanis nem tudtuk biztosítani a játékosok felszereléséhez, és elsősorban az utazásokhoz kellő költségeket.

Jelenleg 90%-ban saját nevelésű játékosokból állnak csapataink. A Férfi első csapat az NB-II-ben, további csapataink a megyei első osztályban szerepelnek. Saját nevelésű nő sportolóink egyéni versenyeken vesznek részt.

A korszak kiemelkedő sportolói: Engelmann Zsolt, ifj. Heim László, Agócs Péter, Melay Tamás, Raksányi Zsolt


Nemzetközi kapcsolatok, Küldetésünk

Egyesületünk már a nyolcvanas években is kialakított külföldi szakosztályokkal sportkapcsolatokat. Német (korábban nyugatnémet), szlovák, bolgár és francia csapatokkal alakultak ki rövidebb-hosszabb ideig tartó barátságok, a német csapatnál több ízben is jártak játékosaink, mi is vendégül láttuk őket Szentendrén.

Az elmúlt év jeles eseményei talán mindenkinek -aki valaha is megfordult a Szentendrei ping-pongosok között- okot adhatnak arra, hogy büszke legyen egyesületünkre.

Mindenki, aki akár hobbi-játékosként, akár versenyzőként követte a csapattal történő eseményeket, megtapasztalhatta azt az egyedülálló légkört, amiben a csapat magva, az alapító tagok emberségre, a sport és egymás iránti elkötelezettségre nevelik az egyesület tagjait.

Ez a légkör talán az eredményeknél is fontosabb, az elmúlt 23 év alatt több száz diákkal ismertettük meg a sport szépségeit, 10-15%-uk versenyző lett, de abban bízunk, hogy talán mindenkinek sikerült olyan pozitív értékeket nyújtani, ami egész életükre meghatározó lett.

Az általános gazdasági helyzet miatt csapatunk folyamatosan keresi a támogatókat, a városi és állami támogatások elapadása miatt 2002-re gyakorlatilag önnfenntartóvá kellett válnunk, ami az utánpótlás-nevelésben érezteti leginkább hatását.

Ugyanakkor a továbbiakban is bízunk lelkes sportolóinkban, akik önzetlenül, saját erőforrásaikból tartják fenn az egyesületet, és reméljük, hogy aki csapatunk alaposabb megismerésére szánja el magát, azt előbb-utóbb sportársunkként, vagy támogatónkként üdvözölhetjük, és szeretnénk mind több szentendrei fiatallal is megismertetni e sport szépségeit.